วิธีการร่วมกิจกรรม

1

ตัดชิ้นส่วนคูปอง สินค้าอิชิตัน
และเย็น เย็น

เขียน ชื่อ – นามสกุล หรือชื่อร้าน(ถ้ามี)
พร้อม ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
ด้วยลายมือเท่านั้น

2

ส่งชิ้นส่วนคูปองมายัง

ตู้ ปณ.107 ปณจ.คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240 หรือสามารถหย่อนชิ้นส่วน
คูปอง
ในกล่องรับชิ้นส่วนกับร้านค้าที่ร่วม
รายการ และแมคโครทุกสาขา
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 มิถุนายน 2562

3

ติดตามการประกาศรางวัล
และช่องทางการติดตามข้อมูล

ประกาศผลผู้โชคดีผ่านทางรายการกิ๊กดู๋
สงครามเพลงเงินล้าน
ทุกวันอังคาร
สุดท้ายของเดือน มี.ค. ถึง มิ.ย. 62
เวลา 20.15 น. ช่อง PPTV

จับรางวัลครั้งที่ 1 (16 มี.ค. 2562)

หมดเขตรับชิ้นส่วน 11 มี.ค. 2562 /
ประกาศผล 26 มี.ค. 2562

จับรางวัลครั้งที่ 2 (18 เม.ย. 2562)

หมดเขตรับชิ้นส่วน 11 เม.ย. 2562 /
ประกาศผล 30 เม.ย. 2562

จับรางวัลครั้งที่ 3 (17 พ.ค. 2562)

หมดเขตรับชิ้นส่วน 11 พ.ค. 2562 /
ประกาศผล 28 พ.ค. 2562

จับรางวัลครั้งที่ 4 (17 มิ.ย. 2562)

หมดเขตรับชิ้นส่วน 11 มิ.ย. 2562 /
ประกาศผล 25 มิ.ย. 2562

  หมายเหตุ
 • สินค้าที่เข้าร่วมรายการ : ภายใต้เครื่องหมายการค้า “อิชิตันกรีนที” ขนาด 420 มิลลิลิตร รสชาติน้ำผึ้งผสมมะนาว, จมูกข้าวญี่ปุ่น, ต้นตำรับ,ทับทิม “อิชิตันกรีนที” ขนาด 280 มิลลิลิตร รสชาติน้ำผึ้งผสมมะนาว, จมูกข้าวญี่ปุ่น,ทับทิม “อิชิตันกรีนทีแบบกล่อง” ขนาด 300 มิลลิลิตร รสชาติน้ำผึ้งผสมมะนาว “อิชิตัน ชิวชิว”รสชาติองุ่นเคียวโฮ,ไลม์ฮันนี่ “เย็น เย็น โดยอิชิตัน”ขนาด 400 มิลลิลิตร รสชาติจับเลี้ยง “เย็น เย็น โดยอิชิตัน”ขนาด 315 มิลลิลิตร รสชาติจับเลี้ยง “เย็น เย็น โดยอิชิตันแบบกล่อง” ขนาด 300 มิลลิลิตร รสชาติจับเลี้ยง “เย็น เย็น ฟันโดยอิชิตัน” รสชาติจับเลี้ยงผสมวุ้นมะพร้าว, เก็กฮวยผสมวุ้นมะพร้าว (แบบขวดเฉพาะลัง 1x24 และแบบกล่องเฉพาะลัง 1x4x9 เท่านั้น)
 • วิธีการร่วมสนุก : ตัดชิ้นส่วนคูปองด้านข้างลัง สินค้าอิชิตัน และเย็นเย็น โดยอิชิตันในสินค้าที่ร่วมรายการ เขียนชื่อและนามสกุล หรือชื่อร้าน(ถ้ามี) พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ด้วยลายมือเท่านั้น โดยส่งชิ้นส่วนคูปองมายังตู้ ปณ.107 ปณจ.คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือสามารถหย่อนชิ้นส่วนคูปองในกล่องรับชิ้นส่วนกับร้านค้าที่ร่วมรายการ และแมคโครทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 มิถุนายน 2562ห
 • ของรางวัล : รางวัลที่ 1 รถยนต์ Mercedes-Benz GLA 200 Urban มูลค่า 2,140,000 บาท จับรางวัลครั้งละ 1 รางวัล รวมจำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 8,560,000 บาท รางวัลที่ 2 ทองหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 19,520 บาท จับรางวัลครั้งละ 50 รางวัล รวม 200 รางวัล รวมมูลค่า 3,904,000 บาท รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมด 12,464,000 บาท
 • ผู้โชคดีไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยนของรางวัลทั้งหมดเป็นเงินสดได้
 • ผู้โชคดีมีสิทธ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัลตลอดรายการนี้เท่านั้น
 • บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะรับผิดชอบในส่วน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับผู้โชคดีทุกคน
 • บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบในส่วนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและค่ามัดจำป้าย
 • ผู้โชคดีต้องนำหลักฐานการระบุตัวตนมารับรางวัลด้วยตนเอง หรือหากไม่สามารถมารับรางวัลได้ตนเอง จะต้องนำใบรับมอบฉันทะและบัตรประชนชนตัวจริงของผู้รับมอบฉันทะมารับรางวัล
 • ผู้โชคดีต้องติดต่อรับรางวัลภายใน 30 วัน หลังจากประกาศผล หากไม่มารับในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
 • บุคคลภายนอกราชอาณาจักรไทยสามารถเข้าร่วมรายการได้
 • พนักงานและญาติของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • จับรางวัลเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งหมด 4 ครั้ง : วันที่ 16 มีนาคม 2562, 18 เมษายน 2562, 17 พฤษภาคม 2562, 17 มิถุนายน 2562 ณ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด เลขที่ 154 ซอยลาดพร้าว 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
 • ประกาศรางวัลเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งหมด 4 ครั้ง : วันที่ 26 มีนาคม 2562, 30 เมษายน 2562, 28 พฤษภาคม 2562, 25 มิถุนายน 2562 ที่รายการกิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน, www.ichitandrink.com, www.facebook.com/ichitan , Line@ichitan
 • หมดเขตรับชิ้นส่วนทุกวันที่ 11 มีนาคม 2562, 11 เมษายน 2562, 11 พฤษภาคม 2562, 11 มิถุนายน 2562
 • ใบขออนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคฯ โดยศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง เลขที่ 349/2562 – 352/2562
 • ภาพใช้เพื่อในการโฆษณาเท่านั้น