รายละเอียด
การร่วมสนุก

วิธีที่หนึ่ง ตัดชิ้นส่วนคูปอง
สินค้าอิชิตัน และเย็นเย็น
เขียนชื่อ – นามสกุล หรือชื่อร้าน(ถ้ามี) พร้อม ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ด้วยลายมือเท่านั้น โดย ส่งชิ้นส่วนคูปองมายังตู้ ปณ. บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปณ. 1 ปณศ.พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
หรือสามารถหย่อนชิ้นส่วนคูปองในกล่องรับชิ้น ส่วนกับร้านค้าที่ร่วมรายการ และแมคโครทุกสาขา
วิธีที่สอง สะสมชิ้นส่วนข้างลัง
อิชิตัน และเย็นเย็น จำนวน 40 ชิ้น
เพื่อแลกรับเสื้อยืดจำนวน 1 ตัว กับร้านค้าที่ ร่วมรายการ และส่งชิ้นส่วนมายังตู้ ปณ. บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปณ. 1 ปณศ.พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
จับรางวัล ครั้งที่ 1
(25 ก.ย. 2562) : หมดเขตรับชิ้นส่วน
20 ก.ย. 2562 / ประกาศผล 27 ก.ย. 2562
จับรางวัล ครั้งที่ 2
(25 ต.ค. 2562) : หมดเขตรับชิ้นส่วน
20 ต.ค. 2562 / ประกาศผล 27 ต.ค. 2562
จับรางวัล ครั้งที่ 3
(25 พ.ย. 2562) : หมดเขตรับชิ้นส่วน
20 พ.ย. 2562 / ประกาศผล 27 พ.ย. 2562
จับรางวัล ครั้งที่ 4
(25 ธ.ค. 2562) : หมดเขตรับชิ้นส่วน
20 ธ.ค. 2562 / ประกาศผล 27 ธ.ค. 2562

หมายเหตุ

สินค้าที่เข้าร่วมรายการ : ภายใต้เครื่องหมายการค้า “อิชิตันกรีนที” ขนาด 420 มิลลิลิตร รสชาติน้ำผึ้ง ผสมมะนาว, จมูกข้าวญี่ปุ่น, ต้นตำรับ “อิชิตันกรีนที” ขนาด 280 มิลลิลิตร รสชาติน้ำผึ้งผสมมะนาว, จมูกข้าวญี่ปุ่น “อิชิตันกรีนทีแบบกล่อง” ขนาด 300 มิลลิลิตร รสชาติน้ำผึ้งผสมมะนาว “เย็น เย็น โดย อิชิตัน” ขนาด 400 มิลลิลิตร รสชาติจับเลี้ยง รสชาติ เก๊กฮวย และรสชาติแตงโม “เย็น เย็น โดยอิชิตัน” ขนาด 315 มิลลิลิตร รสชาติจับเลี้ยง รสชาติแตงโม “อิชิตัน ชิวชิว” ขนาด 350 มิลลิลิตร รสชาติองุ่น เคียวโฮ, ไลม์ฮันนี่ (แบบขวดเฉพาะลัง 1x24 และแบบ กล่องเฉพาะลัง 1x4x9 เท่านั้น)
วิธีการร่วมสนุก : ตัดชิ้นส่วนคูปองด้านข้างลัง สินค้า อิชิตัน และเย็นเย็น โดยอิชิตันในสินค้าที่ร่วมรายการ เขียนชื่อและนามสกุล หรือชื่อร้าน(ถ้ามี) พร้อมที่อยู่และ หมายเลขโทรศัพท์ด้วยลายมือเท่านั้น โดยส่งชิ้นส่วน คูปองมายัง บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปณ. 1 ปณศ.พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
ของรางวัล : รางวัลที่ 1: รถยนต์ Toyota Fortuner 2.4G 2WD AT (แจกครั้งละ 1 รางวัล) มูลค่า คันละ 1,299,000 บาท พร้อมบัตรกำนัล เติมน้ำมันฟรี (แจกครั้งละ 1 รางวัล) มูลค่า 100,000 บาท จับรางวัล ครั้งละ 1 รางวัล จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่ารางวัล 5,596,000 บาท รางวัลที่ 2: ทองคำหนัก 1  บาท (แจก ครั้งละ 20 รางวัล) มูลค่า รางวัลละ 20,775 บาท (ราคา ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2562) จับรางวัลครั้งละ 20 รางวัล จำนวน 80 รางวัล รวมมูลค่ารางวัล 1,662,000  บาท รวมมูลค่าของรางวัล 7,258,000 บาท
ผู้โชคดีไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยนของรางวัลทั้งหมด เป็นเงินสดได้
ผู้โชคดีมีสิทธ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัล ตลอดรายการนี้เท่านั้น
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะรับผิดชอบใน ส่วน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับผู้โชคดีทุกคน
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบ ในส่วนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและค่ามัดจำป้าย
ผู้โชคดีต้องนำหลักฐานการระบุตัวตนมารับรางวัลด้วย ตนเอง หรือหากไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง จะ ต้องนำใบรับมอบฉันทะและบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับ มอบฉันทะมารับรางวัล
ผู้โชคดีต้องติดต่อรับรางวัลภายใน 30 วัน หลังจาก ประกาศผล หากไม่มารับในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะขอ สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับ ถัดไป
บุคคลภายนอกราชอาณาจักรไทยสามารถเข้าร่วม รายการได้
พนักงานและญาติของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของ บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
จับรางวัลเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งหมด 4 ครั้ง : จับรางวัล ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กันยายน 2562, จับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 25 ตุลาคม 2562, จับรางวัลครั้งที่ 3 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562, จับรางวัลครั้งที่ 4 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ  บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนัก งานใหญ่) เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42-44 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประกาศรางวัลเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งหมด 4 ครั้ง : วันที่
ประกาศผลครั้งที่ 1 วันที่ 27 กันยายน 2562,
ประกาศผลครั้งที่ 2 วันที่ 27 ตุลาคม 2562,
ประกาศผลครั้งที่ 3 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562,
ประกาศผลครั้งที่ 4 วันที่ 27 ธันวาคม 2562
ณ  บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42-44 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ใบอนุญาตจัดมีการให้เล่นเกมพกหรือรางวัลใน การเสี่ยงโชคฯ โดยศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง เลขที่ 1589/2562 – 1592/2562
ภาพใช้เพื่อในการโฆษณาเท่านั้น

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Ichitan @Ichitan


© COPYRIGHT 2019 ICHITAN GROUP. ALL RIGHT RESERVED.